เครื่องพับ ทำรอย ประ ปรุ DigiCreaser

รองรับกระดาษใหญ่สุด 330 x 630 มม. ความเร็วสูงสุด 4,000 แผ่นต่อชั่วโมง ดึงกระดาษด้วยระบบลม แบบกึ่งอัตโนมัติ บันทึกงานที่ทำบ่อยได้ 6 งาน ทำรอยพับได้สูงสุด 9 รอยต่อ 1 งาน ทำรอยพับกระดาษหนาสุด 400 แกรม อุปกรณ์เสริม ชุดทำรอยปรุ