เครื่องพับ ทำรอย ประ ปรุ AutoCreaser Pro 50

Pro 50 กระดาษใหญ่สุด 700 x500 มม. ความเร็วสูงสุด 8,500 (A4) แผ่นต่อชั่วโมง 11,000 (A5) ดึงกระดาษด้วยระบบลม แบบอัตโนมัติ ตั้งค่าการพับอัตโนมัติ บันทึกงานได้ไม่จำกัด หน้าจอระบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว ทำรอยพับได้สูงสุด 16 รอยต่อ 1 งาน อุปกรณ์เสริม ชุดทำรอยปรุ