เครื่องพับ ทำรอย ประ ปรุ Morgana AutoCreaser Pro XW

The Morgana AutoCreaser Pro XW สามารถทำงานได้สูงสุดที่ 8,500 แผ่น A4 ต่อชั่วโมง และรองรับขนาดกระดาษสูงสุดขนาด 500 มม. x 700 มม. / 19.7 นิ้ว x 27.5 นิ้ว หนาได้สูงสุดถึง 0.4 มม. / 0.015 นิ้ว มาพร้อมจอสมาร์ทสกรีนขนาด 7 นิ้วที่ใช้งานง่ายบน Morgana AutoCreaser Pro XW ควบคุมฟังก์ชันหลักทั้งหมดของเครื่อง