เครื่องฟอกอากาศ นีโอแอร์ 55

สร้างอากาศดีเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติการได้รับอากาศที่สะอาด บริสุทธิ์ทําให้สุขภาพดีและลดอาการเจ็บป่วยได้ แนะนําอย่างยิ่งสําหรับผู้ทีเป็นโรคภูมิแพ้โรคระบบทางเดินหายใจผู้ที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงในบ้าน ผู้ที่มีผู้ป่วยหรือเด็กในบ้าน บ้าน อาคาร สํานักงาน โรงพยาบาลที่มีปัญหากลิ่นอับเชื้อรา และฝุ่นละออง