เครื่องรัดอัตโนมัติ Tape dispenser stand

อุปกรณ์เสริม โต๊ะล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายสะดวก สำหรับใส่ฟิล์มได้ยาวสูงสุดถึง 800 เมตร รองรับเทปหน้ากว้าง 30 มิลลิเมตร รองรับทั้งเทปกระดาษ และฟิล์มใส