เครื่องรัดอัตโนมัติ UCHIDA Softband 600

เครื่องรัดอัตโนมัติ UCHIDA Softband 600

เครื่องรัด Uchida Softband- 600 เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ UCHIDA ที่สามารถใช้  ultra thin film tape (PP tape for 200micron) ที่สามารถรัดชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ทำให้เกิดรอยรัดและความเสียหายต่อชิ้นงาน

เครื่องรัด Uchida Softband- 600 เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ UCHIDA ที่สามารถใช้  ultra thin film tape (PP tape for 200micron) ที่สามารถรัดชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ทำให้เกิดรอยรัดและความเสียหายต่อชิ้นงาน อีกทั้งยังสามารถรองรับงานที่มีจำนวนมากแบบ  High Production เพราะเครื่องออกแบบมาเพื่อการใช้งานง่าย รวดเร็ว และมีความคงทน สามารถใช้งานได้ยาวนานหลายชั่วโมง

 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม