เครื่องเข้าเล่มไสกาว DigiBook 200 PUR Binder

สามารถผลิตหนังสือได้ถึง 200 เล่มต่อชั่วโมง การทำงานด้วยหน้าจอสัมผัสพร้อมการตั้งค่าอัตโนมัติ ความยาวของการเข้าเล่ม (สัน) ตั้งแต่ 110 มม. ถึง 380 มม.
ความหนาของสันตั้งแต่ 2 มม. ถึง 50 มม.

Specifications

 

  • หน้าจอสัมผัส: มี
  • ความยาวสัน: สูงสุด / ต่ำสุด 380 x 120 มม. / 14.9 x 12.6 นิ้ว
  • ความสูงของหนังสือ: สูงสุด / ต่ำสุด 325 x 110 มม. / 4.7 x 4.3 นิ้ว
  • ความหนาของบล็อก/สัน: 2 – 50 มม. / 0.07 – 1.96 นิ้ว
  • ขนาดปกสูงสุด: 700 x 380 มม. / 27.5 x 14.9 นิ้ว
  • ขนาดปกต่ำสุด: 222 x 120 มม. / 8.7 x 4.7 นิ้ว
  • น้ำหนักปกสูงสุด: 400gsm ความเร็ว: สูงสุด 200 เล่มต่อชั่วโมง
  • ขนาด: ยาว 1770 x กว้าง 900 x สูง 1270 มม. / 69.9 x 35.4 x 50 นิ้ว
  • ไฟฟ้า: 220v, 16amp
  • น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 250 กก.