เครื่องเข้าเล่มไสกาว PUR Morgana DigiBook 300

ความเร็วสูงสุด 300 เล่ม/ ชั่วโมง ระบบเข้าเล่มที่รองรับรูปแบบหนังสือ นิตยสารที่มีปกพลาสติก ปกเคลือบ UV ภายในหนังสือเป็นกระดาษ PVC งานเคลือบฟิล์ม กระดาษมัน เหมาะสำหรับงานเข้าเล่มที่ต้องการความแข็งแรงทนทาน ต้องการเปิดหนังสือได้ 180 องศา ระบบ PUR ประหยัดกาวกว่าการเข้าเล่มแบบปกติ 4 เท่า แต่ได้ความแข็งแรงมากกว่า 4 เท่า