เครื่องเข้าเล่มไสกาว TACHOPLUS รุ่น TC-5700

เครื่องเข้าเล่มไสกาว TACHOPLUS รุ่น TC-5700

เครื่องออกแบบมาสำหรับรองรับงานในปริมาณปานกลาง จนถึงงานปริมาณมากๆ ตัวเครื่องมีหน้าจอ LED แสดงผล ช่วยใหง่ายกับการใช้งาน อีกทั้งเครื่องยังทำงานในแบบ อัตโนมัติ มีระบบใส่ปกอัตโนมัติและทากาวบริเวณด้านข้าง มีระบบป้องกัน ความปลอดภัย ในการใช้งาน ทั้งฝาครอบป้องกันและปุ่ม หยุดทำงานกรณีฉุกเฉิน จึงเป็นเครื่องที่เหมาะสำหรับทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน หรือโรงพิมพ์ต่างๆ

ความเร็วในการเข้า เล่มสูงสุด 300 เล่ม/ชั่วโมง
✓ รองรับกระดาษขนาด ขนาดใหญ่สุด 310 x 220 มิลลิเมตร
ขนาดเล็กสุด 150 x 210 มิลลิเมตร
ขนาดหนา 2-50 มิลลิเมตร (20-500 แผ่น )
✓ รองรับปกขนาด ขนาดใหญ่สุด 315 x 480 มิลลิเมตร
ขนาดเล็กสุด 135 x 230 มิลลิเมตร
ขนาดปก 82 ถึง 300 แกรม
✓ หน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิตอล
✓ มีระบบทากาวด้านข้าง พับปกให้อัตโนมัติ
✓ มีระบบใส่ปกอัตโนมัติ ถาดออกอัตโนมัติ
✓ มีปุ่มหยุดเครื่องฉุกเฉิน
✓ ใช้ระเวลาอุ่นเครื่อง 40-50 นาที
✓ กาลังไฟ 5,000 วัตต์ กระแสไฟฟ้า 220 โวลท์
✓ ขนาดเครื่อง (กว้าง x ลึก x สูง) 1,840 x 1,040 x 1,200 มม. น้ำหนัก 450 กก.
✓ ผลิตจากประเทศเกาหลีใต้
✓ รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม