เครื่องเข้าเล่มไสกาว TACHOPLUS รุ่น TC-5700

เครื่องออกแบบมาสำหรับรองรับงานในปริมาณปานกลาง จนถึงงานปริมาณมากๆ ตัวเครื่องมีหน้าจอ LED แสดงผล ช่วยใหง่ายกับการใช้งาน อีกทั้งเครื่องยังทำงานในแบบ อัตโนมัติ มีระบบใส่ปกอัตโนมัติและทากาวบริเวณด้านข้าง มีระบบป้องกัน ความปลอดภัย ในการใช้งาน ทั้งฝาครอบป้องกันและปุ่ม หยุดทำงานกรณีฉุกเฉิน จึงเป็นเครื่องที่เหมาะสำหรับทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน หรือโรงพิมพ์ต่างๆ