เครื่องเข้าเล่มไสกาว TC5500

เป็นเครื่องที่สมบูรณ์แบบ เครื่องออกแบบมาสำหรับรองรับงานในปริมาณปานกลาง ตัวเครื่องมีหน้าจอ LED แสดงผล ช่วยให้ง่ายกับการใช้งาน อีกทั่งเครื่องยังทำงานในแบบอัตโนมัติ และยังมีระบบ ป้องกันความปลอดภัยในการใช้งาน ทั้งฝาครอบป้องกันและปุ่มหยุด ทำงานกรณีฉุกเฉิน จึงเป็นเครื่องที่เหมาะสำหรับทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชน หรือโรงพิมพต่างๆ