เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า UCHIDA DRILL VS-55

สามารถเจาะเอกสารได้หนาสูงสุด 2 นิ้ว( 500 แผ่น/การเจาะ 1 ครั้ง 70 แกรม) สามารถปรับตำแหน่งการเจาะเอกสารได้ 2-34 รู
  • สามารถเจาะกระดาษได้สูงสุด 50 mm.
  • Manual Table Moving
  • รองรับกระดาษได้ใหญ่สุด 376 mm
  • Multiple hole (selectable by pre-programmed pitch bar)