เครื่องเปิดซองจดหมายอัตโนมัติ Neopost IM-16

เครื่องเปิดซองจดหมายอัตโนมัติ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ท่านได้ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า การสั่งออเดอร์ สินค้า หรือแม้กระทั่งจดหมายตอบรับได้รวดเร็วขึ้น ไม่ต้องเวลาในการมาเปิดซองจดหมายที่เข้ามาในองค์กรในปริมาณวันละมากๆ เครื่องจะทําหน้าที่ช่วยท่านในการเปิดซองจดหมาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้งานเสร็จเร็วขึ้น