เครื่องเปิดซองจดหมายอัตโนมัติ Neopost IM-30/ 35

เครื่องเปิดซองจดหมายอัตโนมัติ Neopost IM-30/ 35

เครื่องมือในการทํางานช่วยให้ได้ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า การสั่งออเดอร์ สินค้า หรือแม้กระทั่งจดหมายตอบรับได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาในการมาเปิดซองจดหมายที่เข้ามาในองค์กรในปริมาณวันละมากๆ เครื่องจะทําหน้าที่ช่วยในการเปิดซองจดหมาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ทําให้งานเสร็จเร็วขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีการแยกซองและกระดาษด้านในออกจากกัน โดยไม่ต้องใช้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในการแยกกระดาษกับซอง

ช่วยให้งานเปิดซองจดหมายรวดเร็วขึ้น ความเร็วสูงสุด 40 ซอง/ นาที

ช่วยให้เปิดซองจดหมายตอบรับ หรือใบสั่งสินค้า ได้รวดเร็วขึ้น ทําให้ได้ รายได้จากลูกค้ารวดเร็วขึ้น

ใช้เทคโนโลยีการกรีดซอง (ไม่ใช่ตัดซอง ทําให้เอกสารภายในยังอยู่ครบถ้วน)

 

เปิดซองจดหมายได้หลายขนาด

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม