เครื่องเรียงกระดาษ เรียงบิล Uchida Air Collator

เครื่องเรียงกระดาษ เรียงบิล Uchida Air Collator

เครื่องเรียงเอกสาร เครื่องเรียงบิล เครื่องเรียงกระดาษ เครื่องเรียงข้อสอบ เครื่องเรียง Uchida Air Collator เป็นเครื่องเรียงเอกสารและจัดชุด มี 8 ถาดเอกสาร รองรับกระดาษขนาด Offset, Glossy, Digital printed and Recycled papers ขนาดใหญ่สุด 364 x 515 มิลลิเมตร ขนาดเล็กสุด  120 x 210 มิลลิเมตร  รองรับกระดาษ 70 – 300 แกรมระบบดึงกระดาษเป็นแบบลมดูด แสดงไฟ พร้อมเสียงเตือน เมื่อกระดาษหมด, กระดาษติด,  กระดาษซ้อน, ไม่มีกระดาษ ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น
 •  เป็นเครื่องเรียงเอกสารและจัดชุด มี 8 ถาดเอกสาร
 •  รองรับกระดาษขนาด Offset, Glossy, Digital printed and Recycled papers
 •  ขนาดใหญ่สุด 364 x 515 มิลลิเมตร
 •  ขนาดเล็กสุด  120 x 210 มิลลิเมตร
 •  รองรับกระดาษ 70 – 300 แกรม
 •  ระบบดึงกระดาษเป็นแบบลมดูด
 •  แสดงไฟ พร้อมเสียงเตือน เมื่อกระดาษหมด, กระดาษติด,  กระดาษซ้อน, ไม่มีกระดาษ
 •  ขนาดเครื่อง (กว้าง x ลึก x สูง) 950 x 720 x 1,960 มม.
 •  น้ำหนัก  252 กก.
 •  ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น
 •  รับประกันสินค้า 1 ปี

ที่ปรับระยะตั้งค่าหน้ากระดาษ

ด้านข้างมีไฟแจ้งเตือนสถานะการทำงาน
ถาดรองรับกระดาษสามารถสลับไขว้แยกชุดได้ชัดเจน
สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม