เครื่องเรียงกระดาษ เรียงบิล Uchida UC-1200

เครื่องเรียงกระดาษเป็นเครื่องที่ช่วยให้งานจัดชุดเอกสารเป็นเรื่องง่าย ตัวเครื่องขนาดไม่ใหญ่มาก ใช้งานง่าย มีหน้าจอบอกตำแหน่งการใช้งานชัดเจน