แท่นตัดกระดาษ IDEAL 1071

แท่นตัดกระดาษมือโยก รองรับงานได้สูงถึง 40 แผ่นต่อครั้ง ตัดกระดาษได้กว้างสุด 710 มิลลิเมตร