แท่นตัดกระดาษIDEAL 1133

แท่นตัดกระดาษมือโยก ตัดกระดาษได้กว้างสุด 340 มิลลิเมตร รองรับงานได้สูงถึง 15  แผ่นต่อครั้ง ความหนาขนาดกระดาษ 70 แกรม ขนาดเครื่อง (สูง 85 x กว้าง 290 x ลึก 570 มิลลิเมตร) น้ำหนัก 2.5 กก.