แท่นตัดกระดาษ IDEAL 1135

ใบมีด Solingen Steel ใบมีดชนิดเดียวกับที่ใช้ใน Guillotine (IDEAL 1134 – IDEAL 1110) รูปแบบการกดทับกระดาษ อัตโนมัติ (EASY-LIFT) สเกลบอกระยะตัดที่แท่นตัด ตัวปรับระยะไม่ให้กระดาษเลื่อนกรณีชิ้นงานมีขนาดใหญ่กว่าโต๊ะตัด