IDEAL รุ่น 3105/ 3105 CC/ 3105 SMC

 เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ ช่วยให้เอกสารถูกทำลายอย่างถูกวิธี และปลอดภัย และช่วยลดจำนวนเอกสารที่ไม่จำเป็น ออกไปจากโต๊ะคุณ ทำให้แผนก หรือสำนักงานของคุณดูเป็นระเบียบเรียบร้อย เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 3105 ทำลายได้ครั้งละ 30-32 แผ่น สามารถทำลายคลิปหนีบกระดาษ แผ่นซีดี บัตรเครดิต