เครื่องชั่งไปรษณีย์ MS Basic

• รับน้ำหนัก 3kg (3000 กรัม) • ใช้งานง่ายด้วยเลขดิจิตอล พร้อมจอขนาด 5 นิ้ว LCD • มีข้อความแจ้งเตือนสถานการ…

เครื่องชั่งไปรษณีย์ MS Basic

• รับน้ำหนัก 3kg (3000 กรัม) • ใช้งานง่ายด้วยเลขดิจิตอล พร้อมจอขนาด 5 นิ้ว LCD • มีข้อความแจ้งเตือนสถานการ…