เครื่องประทับไปรษณียากรดิจิตอล Neopost IJ25

เครื่องประทับตราไปรษณีย์อัตโนมัติ Neopost Digital Franking IJ25

เป็นเครื่องประทับตราไปรษณียากรดิจิตอล เติมเงินด้วยระบบออนไลน์ ที่ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก ใช้งานง่าย ความเร็วในการประทับ 20 ซอง/ นาที ประสิทธิภาพสูง

เครื่องประทับไปรษณียากรดิจิตอล Neopost IJ25

เครื่องประทับตราไปรษณีย์อัตโนมัติ Neopost Digital Franking IJ25

เป็นเครื่องประทับตราไปรษณียากรดิจิตอล เติมเงินด้วยระบบออนไลน์ ที่ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก ใช้งานง่าย ความเร็วในการประทับ 20 ซอง/ นาที ประสิทธิภาพสูง