เครื่องประทับไปรษณียากรดิจิตอล Neopost IJ80

เครื่องประทับไปรษณียากรดิจิตอล Neopost IJ80

ULTIMATE EFFICIENCY & FLEXIBILITY Variety of envelope sizes including C4. Calculates postal rates and processes mixed mail efficiently with high volumes up to 185 Letters per minute. MORE CHOICE OF PLATFORM 3kg, 5kg, 10kg or 30kg and upgrade your weight remotely if required …

ตัวเครื่องขนาดกลาง แต่ประสิทธิภาพสูง สามารถพิมพ์ได้ 185 ซอง/นาที มาพร้อมกับเครื่องชั่งในตัวและยังสามารถต่อเชื่อมกับเครื่องชั่งขนาด 30

Neopost IJ-80 เครื่องประทับไปรษณียากรขนาดใหญ่ ที่เหมาะสำหรับสำนักงานและ Mailroom เครื่องประสิทธิภาพสูง ช่วยในการทำงานของ Mailroom รวดเร็วขึ้น หน้าจอเป็นระบบสัมผัส (Touch – Screen) สะดวกแก่การใช้งานด้วยระบบการเติมเงินออนไลน์ โดยผ่านระบบโทรศัพท์ โดยสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พิมพ์ตัวหนังสือ คมชัดเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เหมาะสำหรับองค์กรที่มีปริมาณการส่งจดหมายประมาณ 50,000 ฉบับต่อเดือน

ตัวเครื่องขนาดกลาง แต่ประสิทธิภาพสูง

Neopost IJ-80 สามารถพิมพ์ได้ 185 ซองต่อนาที มาพร้อมกับเครื่องชั่งในตัวและยังสามารถต่อเชื่อมกับเครื่องชั่งขนาด 30 Kg พิมพ์โดยระบบ ดิจิตอล ตัวหนังสือมีความคมชัดพิมพ์ลงบนซองจดหมายที่มีความ หนาถึง 16 มิลลิเมตร หรือพิมพ์ลงบนฉลากในกรณีที่เป็นพัสดุที่มีขนาดใหญ่สามารถสร้างข้อความบนหน้าซองจดหมายได้ ยกตัวอย่าง เช่น โอกาสพิเศษต่าง ๆ แสดงความยินดี หรือโปรโมชั่นได้ถึง 10 ข้อความ รวมทั้งยังประทับตราวันที่ ที่ตี พิมพ์ได้ด้วย

เครื่องประทับตราไปรษณีย์บอกราคาแม่นยำ

Neopost IJ-80 สามารถบอกราคาค่าส่งได้ในตัวเครื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ อัตราเดียวกับไปรษณีย์ไทยและตัวเครื่องยังมาพร้อมกับตราชั่ง ที่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำช่วยให้น้ำหนักถูกต้องตัดปัญหาเรื่องน้ำหนักที่ชั่งแล้วเกินจริงหรือ ต่ำกว่าค่าจริง

ความปลอดภัยและการควบคุมที่ดีกว่า

Neopost IJ-80 เป็นเครื่องประทับตราไปรษณียากรที่ไม่จำเป็นต้องใช้แสตมป์ หรือเงินสดย่อยในการใช้ส่งไปรษณีย์อีกต่อไปอีกทั้งตัวเครื่องมีรันนัมเบอร์ไม่ซ้ำกันแต่ละซองเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร Neopost IJ – 80 สามารถล็อคตัว เครื่องได้เองโดยอัตโนมัติป้องกันผู้อื่นมาใช้งาน และยังสามารถเช็คข้อมูลได้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการเช็ค ราคา การประมวลผลหรือจัดทำรายงาน (โดยผ่านระบบ Diamond Server ของ Neopost)

ระบบการจัดการ

Neopost IJ-80 ทำการเชื่อมต่อตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนสามารถ ออกรายงาน ควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างสะดวกขึ้น

Neopost IJ-80 เครื่องประทับไปรษณียากรขนาดใหญ่ ที่เหมาะสำหรับสำนักงานและ Mailroom เครื่องประสิทธิภาพสูง ช่วยในการทำงานของ Mailroom รวดเร็วขึ้น หน้าจอเป็นระบบสัมผัส (Touch – Screen) สะดวกแก่การใช้งานด้วยระบบการเติมเงินออนไลน์ โดยผ่านระบบโทรศัพท์ โดยสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พิมพ์ตัวหนังสือ คมชัดเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เหมาะสำหรับองค์กรที่มีปริมาณการส่งจดหมายประมาณ 50,000 ฉบับต่อเดือน

ตัวเครื่องขนาดกลาง แต่ประสิทธิภาพสูง

Neopost IJ-80 สามารถพิมพ์ได้ 185 ซองต่อนาที มาพร้อมกับเครื่องชั่งในตัวและยังสามารถต่อเชื่อมกับเครื่องชั่งขนาด 30 Kg พิมพ์โดยระบบ ดิจิตอล ตัวหนังสือมีความคมชัดพิมพ์ลงบนซองจดหมายที่มีความ หนาถึง 16 มิลลิเมตร หรือพิมพ์ลงบนฉลากในกรณีที่เป็นพัสดุที่มีขนาดใหญ่สามารถสร้างข้อความบนหน้าซองจดหมายได้ ยกตัวอย่าง เช่น โอกาสพิเศษต่าง ๆ แสดงความยินดี หรือโปรโมชั่นได้ถึง 10 ข้อความ รวมทั้งยังประทับตราวันที่ ที่ตี พิมพ์ได้ด้วย

เครื่องประทับตราไปรษณีย์บอกราคาแม่นยำ

Neopost IJ-80 สามารถบอกราคาค่าส่งได้ในตัวเครื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ อัตราเดียวกับไปรษณีย์ไทยและตัวเครื่องยังมาพร้อมกับตราชั่ง ที่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำช่วยให้น้ำหนักถูกต้องตัดปัญหาเรื่องน้ำหนักที่ชั่งแล้วเกินจริงหรือ ต่ำกว่าค่าจริง

ความปลอดภัยและการควบคุมที่ดีกว่า

Neopost IJ-80 เป็นเครื่องประทับตราไปรษณียากรที่ไม่จำเป็นต้องใช้แสตมป์ หรือเงินสดย่อยในการใช้ส่งไปรษณีย์อีกต่อไปอีกทั้งตัวเครื่องมีรันนัมเบอร์ไม่ซ้ำกันแต่ละซองเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร Neopost IJ – 80 สามารถล็อคตัว เครื่องได้เองโดยอัตโนมัติป้องกันผู้อื่นมาใช้งาน และยังสามารถเช็คข้อมูลได้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการเช็ค ราคา การประมวลผลหรือจัดทำรายงาน (โดยผ่านระบบ Diamond Server ของ Neopost)

ระบบการจัดการ

Neopost IJ-80 ทำการเชื่อมต่อตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนสามารถ ออกรายงาน ควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างสะดวกขึ้น

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม