เครื่องประทับไปรษณียากรดิจิตอล Neopost IJ80

ULTIMATE EFFICIENCY & FLEXIBILITY Variety of envelope sizes including C4. Calculates postal rates and processes mixed mail efficiently with high volumes up to 185 Letters per minute. MORE CHOICE OF PLATFORM 3kg, 5kg, 10kg or 30kg and upgrade your weight remotely if required …

ตัวเครื่องขนาดกลาง แต่ประสิทธิภาพสูง สามารถพิมพ์ได้ 185 ซอง/นาที มาพร้อมกับเครื่องชั่งในตัวและยังสามารถต่อเชื่อมกับเครื่องชั่งขนาด 30

เครื่องประทับไปรษณียากรดิจิตอล Neopost IJ80

ULTIMATE EFFICIENCY & FLEXIBILITY Variety of envelope sizes including C4. Calculates postal rates and processes mixed mail efficiently with high volumes up to 185 Letters per minute. MORE CHOICE OF PLATFORM 3kg, 5kg, 10kg or 30kg and upgrade your weight remotely if required …

ตัวเครื่องขนาดกลาง แต่ประสิทธิภาพสูง สามารถพิมพ์ได้ 185 ซอง/นาที มาพร้อมกับเครื่องชั่งในตัวและยังสามารถต่อเชื่อมกับเครื่องชั่งขนาด 30