เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec MF 4000

เหมาะสําหรับงานเงินเดือน Pincode ที่ต้องการความปลอดภัย เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ ความเร็วไม่เกิน 62 แผ่น/ นาที มีช่องสําหรับ Manual feed  ชุดพับเป็นแบบ Unique Folding Drum/ Bypass Tray  รองรับการทํางาน 30,000 ฟอร์ม/ เดือน

Welltec MF 4000 (MF4000)

SecureFold 3060i (MF4000) is a seamless print-to-mail desktop pressure sealer. From printing to folding and sealing at one go,  it is recommended for highly secure information handling job. HP M608, Canon LBP352, Kyocera P3060 are compatible printers .