ระบบการจัดส่งจดหมาย

Docusys เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดส่งจดหมายอย่างครบวงจร
มีทั้ง Hardware และ Software ที่ทำให้องค์กรของท่านสามารถติดต่อ กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

เครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติ

ช่วยให้งานพับเอกสารใส่ซองจดหมายเป็นเรื่องง่าย ใบแจ้งหนี้ จดหมายเตือน จดหมายตอบรับ จดหมายเวียน จดหมายประชาสัมพันธ์ Directmail ประหยัดและควบคุมค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถทำได้เองภายในบริษัทหรือแผนก

นีโอโพส ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น

ซอฟต์แวร์ในการจัดการงานด้านเอกสารและการจัดส่งจดหมาย สามารถที่จะเลือกจัดเก็บเอกสาร พิมพ์เอกสาร หรือจัดส่ง E-mail ในขั้นตอนเดียว สามารถเพิ่ม โปรโมชั่น โลโก้ บาร์โค้ด หรือข้อความต่างๆ ลงบนจดหมายโดยไม่มีการแก้ไข original file สามารถทำงานร่วมกันกับเครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติ

เครื่องพับปิดผนึกซองอัตโนมัติ

ช่วยให้การทำงานในการจัดส่งจดหมายแบบ 1 ใบเป็นเรื่องง่าย จดหมายแจ้งเตือน ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน สลิปเงินเดือน รหัสบัตรเครดิต แจ้งผลการเรียน เร็วกว่าการทำงานด้วยมือถึงร้อยเท่า พร้อมทั้งช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และลดต้นทุนในการส่งจดหมาย งานออกมาดูดี มีมาตรฐาน แบบธนาคาร ประกัน หรือลิสซิ่งต่างๆ ส่งกัน ณ ปัจจุบัน

เครื่องเปิดซองจดหมายอัตโนมัติ

ซอฟต์แวร์ในการจัดการงานด้านเอกสารและการจัดส่งจดหมาย สามารถที่จะเลือกจัดเก็บเอกสาร พิมพ์เอกสาร หรือจัดส่ง E-mail ในขั้นตอนเดียว สามารถเพิ่ม โปรโมชั่น โลโก้ บาร์โค้ด หรือข้อความต่างๆ ลงบนจดหมายโดยไม่มีการแก้ไข original file สามารถทำงานร่วมกันกับเครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติ

เครื่องพิมพ์จ่าหน้าซอง

สามารถจัดการงานเอกสารจดหมาย ที่จะต้องใส่ชื่อ ที่อยู่ลูกค้าลงบนซองจดหมาย ตัวเครื่องทำงานได้รวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องพิมพ์ลงบนสติ๊กเกอร์แล้วนำมาติดอีกรอบสามารถพิมพ์ข้อความลงบนซองจดหมาย คูปอง บัตรเชิญ โปสการ์ด และโบว์ชัวร์ได้อีกทั้งยังสามารถพิมพ์โลโก้ กราฟฟิค และบาร์โค้ด ต่างๆ ลงบนซองจดหมายได้